fbpx

PRIVACY BELEID

Onze toewijding aan uw gegevens …

PRIVACYBELEID – SLYTIO 

Ons bedrijf past het privacybeleid toe dat is opgenomen in de Europese GDPR-wetgeving. Dit beleid is gericht tot al onze klanten, voormalige klanten en personen die met ons in contact komen om redenen die rechtstreeks verband houden met onze activiteiten. (Technische studie, offerte, project). Uw gegevens worden niet verkocht aan andere bedrijven.

Zij worden verwerkt door de onderneming SLYTIO srl, gevestigd te 4537 Verlaine, rue de Viemme nummer 24. Verantwoordelijk voor de gegevens: Stéphane Vidouse

U kunt de volledige tekst van ons privacybeleid raadplegen via onze website of een pdf-versie ervan aanvragen via e-mail.

De verantwoordelijke voor de verwerking isData controller

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt door SLYTIO srl

 

Contact :

Rue de Viemme, 24 – 4537 Verlaine

Mail : info@slytio.com

Verantwoordelijke voor de gegevens: Stéphane Vidouse

Voor wie is ons gegevensbeleid bedoeld?

Ons beleid is gericht tot al onze klanten, voormalige klanten en tot personen die wij prospecteren of die belangstelling tonen voor onze diensten en activiteiten. Mensen die contact opnemen met ons bedrijf voor informatieaanvragen, offertes, studies, projecten.

 

Algemene persoonlijke informatie

De gegevens worden verzameld om een doeltreffende communicatie tussen het bedrijf en de contactpersoon tot stand te kunnen brengen. Daarom verzamelen wij alleen de volgende gegevens:

Natuurlijke personen: Naam, voornaam, adres, telefoonnummer (vast en/of mobiel), e-mailadres, btw-nummer (indien zelfstandige en facturering met btw is vastgesteld, of voor raadplegingen in het kader van wettelijke en openbare controleprocessen. Ex: Carrefour bank etc.)

Bedrijven: bedrijfsnaam, rechtsvorm, adres, bedrijfsnummer

Contactpersoon: Naam, voornaam, telefoonnummer (vast en/of mobiel), e-mailadres.

Waar mogelijk registreren wij de datum waarop de persoonsgegevens zijn meegedeeld en/of dat bepaalde wijzigingen in deze gegevens zijn aangebracht.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

 

Informatie over uw aankopen:

De geregistreerde gegevens kunnen transactie-informatie bevatten met betrekking tot uw aankopen, zoals artikelen, datum van aankoop, eventuele retourzendingen, gegevens met betrekking tot betalingen. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het opstellen van juridische documenten en documenten die noodzakelijk zijn voor de commerciële relatie. (Offertes, facturen, betaling van facturen, enz.) Deze gegevens worden niet meegedeeld buiten het bedrijf, behalve voor boekhoudkundige en/of wettelijke doeleinden (BTW, Ministerie van Financiën, enz.).

Voor zover wij van u een opmerking ontvangen over onze diensten, producten en activiteiten, behouden wij ons het recht voor deze voor intern gebruik te bewaren.

 

Cookiebeleid :

Wanneer u de website van ons bedrijf bezoekt, kunnen wij sommige van uw voorkeuren en informatie opslaan op basis van een cookie. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze cookieverklaring op onze website www.slytio.com.

 

Informatie van derden:

In het kader van onze activiteiten kunnen wij gegevens ontvangen van een partner die om een interventie met betrekking tot u verzoekt. De meegedeelde gegevens zullen enkel bewaard worden indien het gevraagde contact gevolgd wordt door een actie in het kader van onze activiteiten die resulteert in een eventuele tussenkomst, studie, schatting, project. In andere gevallen zullen deze gegevens rechtstreeks worden vernietigd.

 

Hoe worden uw gegevens gebruikt en wat is de rechtsgrondslag voor deze verwerking?

Met uw toestemming (rechtsgrondslag: artikel 6a van de privacywet):

Als u ons een vraag stelt via onze website of via e-mail.
Voor het verzenden van nieuwsbrieven waarop u zich vrijwillig hebt geabonneerd.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken (zie hoofdstuk: uitoefening van uw rechten)

 

In het kader van de uitvoering van uw contract (rechtsgrondslag: artikel 6b van de privacyverordening):

Voor de follow-up van uw verzoek of bestelling, facturering en kredietnota’s. Evenals voor algemeen klantenbeheer, met inbegrip van boekhouding, behandeling van geschillen en gerechtelijke procedures, invordering of overdracht van schulden en bescherming van onze rechten in het algemeen.

Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen (rechtsgrondslag: artikel 6c van de privacyverordening):

Wij zijn ook onderworpen aan fiscale en boekhoudkundige verplichtingen die de bewaring en overdracht van bepaalde persoonsgegevens aan de boekhoudkundige en fiscale autoriteiten vereisen.